За нас

За нас

С решение на Общински съвет гр.Разлог  и Заповед № РД15-549 от 09.09.2006г. е създадена ДГ "Радост" гр.Разлог, която обединява всички детски градини на територията на община Разлог.