Приложение № 6 към з-д №494 от 03.06.21г

Приложение № 6 към з-д №494 от 03.06.21г