Заповед № 346 /23.02.2020 г

Заповед № 346 /23.02.2020 г

ДГ"Иглика"с.Долно Драглище преустановява посещениеето на деца от 24.02.21г