Заповед за преустановяване приема на деца в ДГ"Радост" от 30.11.20г. до 21.12.20г.