Приложение №1 към з-д 494 от 03.06.21г

Приложение №1 към з-д 494 от 03.06.21г